Wyniki ponownych konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do infrastruktury technicznej

Informacja na temat wyników ponownego postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku

W dniach 3 lipca 2018 r. – 2 sierpnia 2018 r., Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji w powyższej sprawie dla:

 1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie,
 3. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 4. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
 5. Vectra Investments sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie,
 6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 7. TOYA sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.

W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Orange Polska S.A.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Vectra Investments sp. z o. o. sp. j., pismem z dnia 31 lipca 2018 r.
 6. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 7. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 8. UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. (stanowisko zastrzeżone), wersja jawna przekazana pismem z 10 sierpnia 2018 r.,
 9. Orange Polska S.A., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 10. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 11. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 12. TOYA sp. z o. o., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. (wersja jawna).
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Netia S.A.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 6. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 7. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 8. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla UPC Polska sp. z o. o.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 6. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 7. UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. (stanowisko zastrzeżone), wersja jawna przekazana pismem z 10 sierpnia 2018 r.,
 8. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 9. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Multimedia Polska S.A.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Multimedia Polska S.A., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 6. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 7. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 8. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 9. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Vectra Investments sp. z o. o. sp. j.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Vectra Investments sp. z o. o. sp. j., pismem z dnia 31 lipca 2018 r.
 6. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 7. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 8. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 9. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla INEA S.A.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 6. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 7. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 8. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla TOYA sp. z o. o.:
 1. 3S S.A., pismem z dnia 20 lipca 2018 r.,
 2. Związku Pracodawców Business Centre Club, pismem z dnia 24 lipca 2018 r.,
 3. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 4. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pismem z dnia 30 lipca 2018 r.,
 5. Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 6. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r,
 7. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 8. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 9. TOYA sp. z o. o., pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r. (wersja jawna).

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

Dziękujemy za aktywną dyskusję w postaci tak licznych stanowisk konsultacyjnych. Znaczące zainteresowanie prowadzonymi konsultacjami projektów decyzji Prezesa UKE pokazuje, że dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej budynku jest ważny i cenny. Regulacje w tym zakresie przyczynią się do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów a tym samym do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 08.08.2018 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2018 08:04