Dostęp do nieruchomości

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  17 styczeń 2018

  8 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Orange będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych we Wrocławiu w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  17 styczeń 2018

  11 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Orange będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych w Toruniu w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Decyzja Prezesa UKE dla CZARNET

  16 styczeń 2018

  8 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą warunki zawartych przez CZARNET K. Szymura, A. Owczarek sp. j. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Karlik” z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny umów, tj.: Umowy na korzystanie z nieruchomości zarządzanych przez SM Karlik.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Geckonet

  16 styczeń 2018

  12 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Barbary Janikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Geckonet" Barbara Janikowska do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Net-Serwis Centrum

  09 styczeń 2018

  3 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Net-Serwis Centrum do stanowiącej jej własność infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku położonym w Warszawie przy ul. Okopowej 16, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla I.S.P. Jerzy Polek

  08 styczeń 2018

  19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję częściową ustalającą warunki, na jakich I.S.P. Jerzy Polek będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych w Sandomierzu, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach przy pomocy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.