Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opłaty za pozwolenia RRL

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo telekomunikacyjne, podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym, uiszcza roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Wysokość, terminy i sposób uiszczania przedmiotowych opłat zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością z dnia 6 grudnia 2013 r.

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek wyliczenia wysokości rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami oraz ich terminowego wnoszenia leży po stronie podmiotu dysponującego takim prawem.

Na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „PUE UKE”) pod adresem https://pue.uke.gov.pl został udostępniony kalkulator opłat rocznych (dalej „Kalkulator RRL”) za prawo do dysponowania częstotliwościami za wydane pozwolenia radiowe na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie ruchomej lądowej (dalej „Pozwolenia RRL”). Kalkulator RRL ma na celu wyłącznie pomoc w weryfikacji opłat rocznych.

Aby skorzystać z Kalkulatora RRL należy:

1. założyć konto na PUE UKE (instrukcja dostępna jest pod adresem https://pue.uke.gov.pl/pomoc/);
2. przejść do sekcji „Szukasz Kalkulatora RRL?” (krótka instrukcja korzystania z Kalkulatora RRL jest dostępna tutaj).

Kalkulator RRL składa się z trzech modułów:

1. „DANE TECHNICZNE” - podgląd warunków wykorzystywania częstotliwości określonych w Pozwoleniu RRL, tj. przydzielonych kanałów radiowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych stacji bazowych i stacji ruchomych oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości;
2. „OPŁATY” - przegląd obowiązujących Pozwoleń RRL z przypisanymi należnymi opłatami za prawo do dysponowania częstotliwością w danym roku kalendarzowym;
3. „HARMOMOGRAM” - podgląd harmonogramu płatności za dany rok kalendarzowy.

Dane prezentowane przez Kalkulator RRL mają jedynie charakter informacyjny.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Gruszczyński
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.04.2020 12:09