Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Obszary z urządzeniami pomiarowymi UKE

Na dole strony opublikowany został „Wykaz obiektów, w pobliżu których należy unikać umieszczania urządzeń radiowych przez operatorów telekomunikacyjnych” (dalej „Wykaz”).


W Wykazie wskazano obiekty, w pobliżu których należy unikać umieszczania urządzeń radiowych operatorów telekomunikacyjnych, z uwagi na pracujące tam urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez UKE. Urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane są do prowadzenia obserwacji widma elektromagnetycznego, wykrywania zakłóceń elektromagnetycznych, prowadzenia pomiarów parametrów sygnałów radiowych oraz wykonywania innych czynności mieszczących się w kompetencji Prezesa UKE.


W większość przypadków lokalizacje urządzeń wskazanych w Wykazie pokrywają się z lokalizacjami siedzib Delegatur UKE, gdzie zainstalowane są urządzenia kontrolno-pomiarowe. W celu ochrony tych urządzeń wymagane jest zachowanie odpowiednich odległości separacyjnych, poniżej których nie powinny być lokalizowane żadne urządzenia nadawcze operatorów, takie jak: stacje bazowe, radiolinie, nadajniki radiokomunikacyjne, radiofoniczne, telewizyjne i inne, które mogłyby zakłócać pracę tych urządzeń.


Metodyka wyznaczania odległości separacyjnych jest opisana w „Ekspertyzie dotyczącej określenia kryteriów ochrony aktywnych anten oraz odbiorników stanowiących wyposażenie Regionalnych Stacji Kontroli Emisji Radiowych UKE przed zakłóceniami ze strony instalacji antenowych stacji bazowych”, wykonanej na zlecenie UKE przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.


Wykaz jest aktualizowany w przypadku konieczności wprowadzenia w nim zmian.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Gruszczyński
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Grzegorz Lewandowski
Data publikacji: 06.12.2019 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2023 13:33