Obszary z urządzeniami pomiarowymi UKE

Na dole strony znajduje się „Wykaz obiektów w pobliżu, których należy unikać umieszczania urządzeń radiowych przez operatorów telekomunikacyjnych” (dalej „Wykaz”).

W Wykazie wskazano obszary, na których należy unikać umieszczania urządzeń radiowych operatorów telekomunikacyjnych, z uwagi na pracujące tam urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez UKE. Urządzenia te wykorzystywane są do prowadzenia obserwacji widma elektromagnetycznego, wykrywania zakłóceń elektromagnetycznych, prowadzenia pomiarów parametrów sygnałów radiowych oraz wykonywania innych czynności mieszczących się w kompetencji Prezesa UKE.

W większość przypadków lokalizacje urządzeń wskazanych w Wykazie pokrywają się z lokalizacjami siedzib Delegatur UKE, gdzie zainstalowane są urządzenia kontrolno-pomiarowe. W celu ochrony tych urządzeń przed szkodliwymi zakłóceniami wyznaczono obszary chronione o promieniu od 0,5 km do 2,5 km od wskazanego w Wykazie punktu. W obrębie tych obszarów nie powinny być lokalizowane żadne urządzenia nadawcze operatorów takie jak: BTS, radiolinie, nadajniki RRL, RTV i inne, które mogłyby zakłócać pracę tych urządzeń.

Wykaz jest aktualizowany w przypadku konieczności wprowadzenia w nim zmian.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Paweł Deoniziak
Publikujący: Paweł Deoniziak
Publikacja informacji: 23.04.18 12:42
Aktualizacja informacji: 23.04.18 12:42