Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wykaz integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych

25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2023 poz. 1703), zgodnie z którą Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi Wykaz integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych (art.14 ww.ustawy) oraz Wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (art.17 ww. ustawy).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania wpisu w Wykazie integratorów Usług SMS dla podmiotów publicznych dostępne są w zakładce Poradniki > Informacje dla przedsiębiorców > Jak uzyskać wpis w wykazie integratorów SMS

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wykaz integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych obejmuje:

  1.  imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych;
  2. nazwę (firmę) podmiotu i adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  3. numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  4. adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli integrator usług SMS go posiada;
  5. adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  6. adres strony internetowej, o ile integrator usług SMS ją prowadzi;
  7. datę wpisu w tym wykazie;
  8. datę wykreślenia z tego wykazu;
  9. numer w tym wykazie.

Zgodnie z art. 14 ust 11 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej dokonuje wpisu do wykazu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis zawierającym rówież oświadczenie integratora usług SMS o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą”. Informacje dotyczące wniosku o wpis oraz oświadczenia dostępne są na stronie UKE w zakładce Poradniki > Informacje dla przedsiębiorców > Jak uzyskać wpis w wykazie integratorów SMS.

Wykaz integratorów usług sms dla podmiotów publicznych jest jawny i dostępny w załączonym pliku.

Plik csv dostepny jest tutaj.
Plik xlsx dostępny jest tutaj.

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Seremet
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Kamil Krakowiak
Data publikacji: 13.09.2023 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 12:44