Porozumienia Genewa 2006 (174-230 MHz oraz 470-862 MHz)

Wielostronne Porozumienie Genewa 2006 „Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006” zawarte w 2006 r. w Genewie na Regionalnej Konferencji radiokomunikacyjnej (RRC-2004/2006), którego Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz dwustronne porozumienia z Administracjami łączności innych krajów.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Aktualizacja informacji: 24.01.18 11:25

Umowy międzynarodowe regulujące wykorzystywanie częstotliwości, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Aktualnie brak nowych informacji.

Informacje znajdą Państwo na stronie archiwalnej:

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Aktualizacja informacji: 11.12.17 15:45