EaPeReg - Sieć Regulatorów ds. Łączności Elektronicznej Partnerstwa Wschodniego

EaPeReg to niezależna platforma regulatorów łączności elektronicznej, która powstała we wrześniu 2012 roku w Mołdawii po zatwierdzeniu Memorandum of Understanding of the Eastern Partnership Regulators Network. W pracach sieci uczestniczą kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), kraje UE oraz Komisja Europejska. Aktualnie sieć działa w ramach Panelu HDM (ds. harmonizacji rynków cyfrowych; ang. Panel on Harmonisation of Digital Markets) i ze wsparciem programu EU4Digital.

Celem EaPeReg jest wspieranie krajów Partnerstwa Wschodniego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez rozwój ich rynków łączności elektronicznej oraz współpracę z krajami UE.

EaPeReg działa poprzez posiedzenie plenarne, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, troikę, grupę kontaktową i trzy grupy robocze.

Głównym forum decyzyjnym EaPeReg jest posiedzenie plenarne, na którym poddawane są głosowaniu poszczególne dokumenty oraz kandydatury przewodniczących. Prawo do głosowania mają jedynie członkowie sieci, tj. 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Dodatkowo część krajów UE ma status doradcy w sieci (Czechy, Chorwacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Węgry). W ciągu roku są 2 posiedzenia plenarne i dwa poprzedzające je warsztaty tematyczne oraz po 2 spotkania każdej grupy roboczej.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani na okres roku, ale działają również w ramach Troiki, która składa się z poprzedniej, obecnej i następnej pary przewodniczących i wiceprzewodniczących. W sieci działa również grupa kontaktowa (wirtualnie, za pośrednictwem e-maili; grupa nie odbywa spotkań), która przygotowuje dokumenty na posiedzenia plenarne. W ramach tej grupy następuje też wymiana informacji.

W ramach sieci EaPeReg działają trzy grupy robocze:

  • REWG - grupa ds. roamingu,
  • SEWG - grupa ds. widma,
  • IRB EWG - grupa ds. niezależności regulatorów i rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Obecne priorytety prac w grupach roboczych EaPeReg to:

- dla grupy ds. roamingu jest to przygotowanie i przyjęcie Regionalnego Porozumienia Roamingowego oraz rozpoczęcie prac nad studium dot. wspólnej przestrzeni roamingowej pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego a krajami Unii Europejskiej

- dla grupy ds. widma jest to koordynacja widma, w tym bardziej efektywna koordynacja przygraniczna oraz przygotowanie i przyjęcie Regionalnego Porozumienia dot. Widma

- dla grupy ds. niezależności regulatorów i rozwoju infrastruktury szerokopasmowej jest to przygotowanie i rozwój strategii szerokopasmowych w krajach Partnerstwa Wschodniego, stworzenie narzędzia do mapowania oraz ustanowienie niezależnych regulatorów i zapewnienie niezależności istniejących regulatorów w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Wsparcie działań EaPeReg ze strony Komisji Europejskiej realizowane jest głównie poprzez stworzenie i finasowanie inicjatywy „EU4Digital: wspieranie gospodarki
i społeczeństwa cyfrowego w Partnerstwie Wschodnim”, która w pierwszym etapie ma funkcjonować w latach 2019-2022.

Inicjatywa EU4Digital została oficjalnie zainaugurowana przez Komisję Europejską na spotkaniu ministerialnym Partnerstwa Wschodniego poświęconym społeczności cyfrowej w 2016 r. Ustanowiono sześć regionalnych sieci EU4Digital do pracy nad priorytetowymi tematami, w tym między innymi sieć dotyczącą regulacji telekomunikacyjnych (ang. ‘Telecom Rules’), której cele i założenia pokrywają się w znacznej części z celami i założeniami sieci EaPeReg oraz mają służyć realizacji celów EaPeReg.

Głównym celem EU4Digital w części Telecom Rules jest harmonizacja rynków cyfrowych stanowiąca jedno z kluczowych założeń polityki UE, zapewniająca wymierne rezultaty obywatelom Partnerstwa Wschodniego. Szczegółowe cele to:

  • osiągnięcie do 2020 r. wspólnej przestrzeni roamingowej wśród krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez opracowanie i wdrożenie wspólnego podejścia do ustalania cen roamingu w regionie Partnerstwa Wschodniego,
  • wzmocnienie niezależności krajowych organów regulacyjnych poprzez wzmocnienie ich organizacyjnej i finansowej niezależności,
  • opracowanie strategii dystrybucji częstotliwości poprzez wspieranie skoordynowanego podejścia do uwolnienia pasma 700 MHz w 6 krajach partnerskich,
  • przyspieszenie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w regionie Partnerstwa Wschodniego poprzez wprowadzenie krajowych strategii szerokopasmowych podobnych do strategii przyjętych w krajach UE.

Realizacja tych celów ma w założeniu przynieść wyraźne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w regionie Partnerstwa Wschodniego w postaci niższych kosztów roamingu oraz lepszego prawa, które spowoduje zwiększenie konkurencji i wzrost liczby inwestycji, a także doprowadzi do wzmocnienia ochrony praw konsumentów oraz stworzenia perspektywy dla nowych możliwości bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego i 5G.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Stepnowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stepnowska
Data publikacji: 13.10.2020 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 14:41