Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  17 stycznia 2019

  17 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

  16 stycznia 2019

  16 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości obejmujących działki ewidencyjne o numerach: 235/14, 235/15, 235/16, obręb 12 w Białymstoku, w tym do wybudowanych na nich bądź obecnie będących w budowie budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  16 stycznia 2019

  16 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Krakowie, zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A.

  15 stycznia 2019

  Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych. 

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  15 stycznia 2019

  W dniu 15 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Przemyślu przy ul. Bielskiego 44G, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Westkomp sp. z o.o.

  15 stycznia 2019

  15 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Westkomp sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Człuchowie.