Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Wyniki konsultacji projektu oferty hurtowej LAITO sp. z o.o. dla Sieci FERC

  04 czerwca 2024

  Informacja na temat wyników konsultacji dotyczących projektu oferty dedykowanej dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do dostępowej sieci szerokopasmowej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych LAITO sp. z o.o. w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci NGA ze środków FERC

 • Konsultacje projektu oferty hurtowej 24IT MEDIA sp. z o.o. dla Sieci KPO/FERC

  04 czerwca 2024

  4 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu oferty dedykowanej dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do dostępowej sieci szerokopasmowej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych 24IT MEDIA sp. z o.o. w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci NGA ze środków KPO/FERC

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

  29 maja 2024

  29 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 310, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

  28 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.81.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” w Łodzi.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomszczańskiego znak: RN.6853.45.2023

  27 maja 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 27 maja 2024 r. znak: DT.WOT.6171.39.2024.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Radomszczańskiego znak: RN.6853.45.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomszczańskiego znak: RN.6853.44.2023

  27 maja 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 27 maja 2024 r. znak: DT.WOT.6171.38.2024.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Radomszczańskiego znak: RN.6853.44.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.