Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz

  20 stycznia 2020

  20 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Kole przy ul. Cegielnianej 32A i 32B, w tym do budynków posadowionych na nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  20 stycznia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.84.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Klepackiej.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  20 stycznia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.86.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu Koba sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 59H.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Idealan sp. z o.o.

  15 stycznia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.80.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Idealan sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Elemencik w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BOR-WAN Michał Paszkowski

  15 stycznia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.139.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla BOR-WAN Michał Paszkowski do nieruchomości, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Parkowej 7 w Woli Osowińskiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  14 stycznia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Lublinie.