Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

Plan działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki odnoszące się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności:

  • przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062),
  • przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019.848).

Plan ma na celu wprowadzenie działań zmierzających do stałej poprawy dostępności UKE, jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu. Przyjęty Plan oraz wdrożona w Urzędzie Polityka dostępności uwzględnia problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach działalności UKE.

W UKE wyróżniamy pięć podstawowych obszarów działania Urzędu (Klient, Komunikacja, Usługi, Kadry, Zarządzanie), w ramach których realizujemy zadania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.

Celem podejmowanych przez UKE działań jest zapewnienie dostępnych rozwiązań dla klientów i pracowników Urzędu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Dydyszko
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.01.2022 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2023 09:39