Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie

 • Radiofonia i telewizja rozwiń element

  Informacja w sprawie  rezerwacji częstotliwości na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

  Więcej

 • Służba ruchoma lądowa i satelitarna rozwiń element

  Pozwolenia radiowe na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych pracujących w służbie ruchomej lądowej i satelitarnej oraz w systemie łączności typu punkt - wiele punktów (KS).

  Więcej

 • Służba stała ziemska i satelitarna rozwiń element

  Informacja na temat potrzebnych dokumentów i ścieżka otrzymania pozwolenia.

  Więcej

 • SNG rozwiń element

  Radiokomunikacja satelitarna – stacje reporterskie SNG.

  Więcej

 • Służba amatorska rozwiń element

  Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

  Więcej

 • Służba lotnicza rozwiń element

  Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej (w tym również radiotelefonu przenośnego), wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

  Więcej

 • Służba morska i żegluga śródlądowa rozwiń element

  Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej (w tym również radiotelefonu przenośnego), wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

  Więcej

 • PLB rozwiń element

  Wykorzystanie osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa PLB wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

  Więcej

 • Drony rozwiń element

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa statków powietrznych, podczas wykonywania lotów dronami w pobliżu lotniska, możliwe jest wykorzystywanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lotniczej do łączności pomiędzy operatorem drona, a służbą kontroli ruchu lotniczego stacji lotniskowej. Łączność odbywa się na częstotliwościach przydzielonych dla danej stacji lotniskowej.

  Więcej

 • Radary naziemne rozwiń element

  Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, wchodzącego w skład stacji radarowej, wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

  Więcej