Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

PMR&PMSE - okazjonalny przekaz informacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Obszar PMR/PMSE (Private Mobile Radio & Programme Making and Special Events) obejmuje urządzenia i systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej takie jak stacje bazowe i ruchome PMR, bezprzewodowe łącza audio i wideo, szerokopasmową transmisja danych  tymczasowo użytkowane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

1. Wstęp

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu (dalej „Wnioskodawca”), może zezwolić na czasowe korzystanie z urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazania informacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Wniosek zainteresowanego podmiotu w celu zapewnienia okazjonalnego przekazania informacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni może być złożony w formie elektronicznej lub w wersji papierowej przez pocztę.

Szereg zastosowań PMSE, w szczególności tych związanych z gromadzeniem wiadomości, ma miejsce w nieprzewidywalnych czasach i miejscach i wymaga bardzo szybkiego czasu reakcji. W takich przypadkach bardzo ważne jest, aby opóźnienie i procedury koordynacji częstotliwości i licencjonowania były ograniczone do minimum. Z drugiej strony, niektóre zastosowania PMSE, takie jak transmisje zewnętrzne, są zwykle planowane przed wydarzeniem. Koordynacja przydziałów częstotliwości dla takich wydarzeń może zająć więcej czasu.

Przydział częstotliwości w imprezach tymczasowych odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego wszystkie wnioski o pozwolenia radiowe  należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni przed proponowanym terminem wejścia w życie pozwolenia.

2. Urządzenia bez pozwoleń

2.1. Mikrofony bezprzewodowe w zakresie częstotliwości  470 – 694 MHz

Mikrofony bezprzewodowe z dostrajaniem zakresu pracy o mocy wyjściowej do 50 mW e.r.p. i spełniające wymagania określone w normie ETSI EN 300 422 mogą być używane bez pozwoleń radiowych w zakresie częstotliwości  470 - 694 MHz. Jednocześnie mikrofony bezprzewodowe nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń oraz nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne urządzenia. (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwoleń radiowych).

2.2. System DECT  w zakresie częstotliwości  1880 – 1900 MHz MHz

System DECT może być używany w Polsce w zakresie częstotliwości  1880 – 1900 MHz MHz z o mocy wyjściowej do 250 mW e.r.p. (podklasa 18 na liście sprzętu klasy 1  z zgodnie z Decyzją Komisji  2000/299/EC1).

3. Procedura uzyskania zezwolenia radiowego:

 1. Wnioskodawca wypełnia wniosek (formularz aplikacyjny do pobrania na niniejszej stronie) i wysyła razem z Deklaracją zgodności:
 1. w formie elektronicznej na następujące adresy mailowe: boguslaw.jaworski@uke.gov.pl do wiadomości: sekretariat.dc@uke.gov.pl
 2. lub w wersji papierowej  pocztą do:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 1. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku, UKE zaproponuje dostępne częstotliwości oraz skalkuluje opłatę za prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym.
 2. Po uzgodnieniu częstotliwości i otrzymaniu informacji z UKE o należnej opłacie za prawo do wykorzystywania częstotliwości Wnioskodawca powinien  dokonać:
  1. opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości (dane konta bankowego w pkt. 4.1.);
  2. opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (dane konta bankowego w pkt. 4.2.);.
 3. Wnioskodawca wysyła  skany transferów bankowych wniesionych opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości i opłaty skarbowej na następujące adresy mailowe: boguslaw.jaworski@uke.gov.pl do wiadomości sekretariat.dc@uke.gov.pl.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia transferów bankowych wniesionych opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości i opłaty skarbowej Prezes UKE wyda decyzję (pozwolenie radiowe).
 5. Zeskanowaną decyzję UKE prześle do Wnioskodawcy na wskazany adres e-mail, a oryginalny dokument zostanie wysłany pocztą.

4. Dane do wnoszenia opłat

4.1 Opłata za prawo do korzystania z częstotliwości jest naliczana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017  r. w sprawie rocznych opłat za prawo do korzystania z częstotliwości. Opłatę za prawo do korzystania z częstotliwości należy wnieść na konto:

Właściciel konta:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Numer konta:
Narodowy
Bank Polski Oddział w Warszawie
PL 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Kod Swift: NBPL PLPW
IBAN = PL75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

 

4.2. Opłatę  skarbową w wysokości 82,00 PLN (osiemdziesiąt dwa złote) od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego wnosi się na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, bezgotówkowo na rachunek:

Właściciel konta:
Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Numer konta:
Bank Handlowy w Warszawie SA

Swift code: CITIPLPX

PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

IBAN = PL21103015080000000550000070

5. Kontakt:

• telefon: +48 22 53 49 125
• faks +48 22 53 49 175
• e-mail: do wiadomości: sekretariat.dc@uke.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Boguslaw Jaworski, tel. +48 734 116 503

Mariusz Gruszczyński, tel. +48 22 5349296

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bogusław Jaworski
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 02.02.2023 11:05