Rachunkowość regulacyjna 2023

  • Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.

    23 lutego 2023

    Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026.

  • Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

    04 stycznia 2023

    Prezes UKE wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.