Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2018

 • Oświadczenie Prezesa UKE - rachunkowość regulacyjna

  03 października 2018

  Prezes UKE publikuje oświadczenie w sprawie zgodności prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej. 

 • Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2017

  30 sierpnia 2018

  Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), publikuje sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

 • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2017 rok

  30 sierpnia 2018

  Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2017 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019

 • Prezes UKE utrzymał w mocy decyzję nt. Instrukcji za 2017 r. i Opisu kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.

  22 czerwca 2018

  Prezes UKE utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange rachunkowości regulacyjnej za  2017 r. oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego na 2019 r.

 • Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

  16 kwietnia 2018

  W dniu 11 kwietnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2019 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5)

 • Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2017 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.

  16 kwietnia 2018

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w dniu 4 kwietnia 2018 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (OPL) rachunkowości regulacyjnej za rok 2017 (Instrukcja 2017) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2019 (Opis 2019)