Wnioski o zmianę rezerwacji 2019

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

  03 października 2019

  Dnia 30 września 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa Nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionej decyzjami Nr DZC.WRT.514.95.2018.4 z dnia 8 października 2018 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5

  13 września 2019

  Dnia 06.09.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki ESKA ROCK S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5 z dnia 26.09.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczych: Lublin (f=106,1 MHz) i Siedlce (f=91,3 MHz) oraz parametrów technicznych tych stacji nad., a także obszaru wykorzystywania częstotliwości 106,1 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-8/09 (21)

  13 września 2019

  Dnia 30 sierpnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Aero2 sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) z dnia 10 listopada 2009 r., zmienionej decyzją nr DZC-WAP-5176-8/09 (48) z dnia 4 września 2012 r. oraz decyzją nr DZC.WAP.514.85.2016.16 z dnia 22 listopada 2016 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.100.2018.3

  12 września 2019

  Dnia 6 września 2019 r., do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Radio ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.100.2018.3 z dnia 28 września 2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Siedlce (f=96,80 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 96,80 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5174-1/08(265)

  11 września 2019

  Dnia 29 lipca 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Prezesa UKE z dnia 9 grudnia 2008 r. nr DZC-WAP-5174-1/08(265), zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 18 grudnia 2017 r. nr DZC.WAP.514.25.2017.11

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.59.2018.3

  06 września 2019

  Dnia 3 sierpnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.59.2018.3 z dnia 20 lutego 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kwidzyn (f=88,6), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji