Wnioski o zmianę rezerwacji 2020

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

    02 stycznia 2020

    Dnia 23.12.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionej decyzjami Nr DZC.WRT.514.95.2018.4 z dnia 8 października 2018 r., Nr DZC.WRT.514.96.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r.