Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kary pieniężne

Kary pieniężne

  1. Kara pieniężna za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami,  nakładana na podmioty gospodarcze (producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora) uczestniczące w udostępnianiu wyrobów, a jej wysokość została określona kwotowo – w zależności od czynu (rodzaju wymagania albo naruszonego obowiązku podmiotu gospodarczego).

Maksymalna wysokość kary: do 100 000 zł.

Kara pieniężna za uniemożliwianie lub utrudnianie Prezesowi UKE przeprowadzenia kontroli, nakładana na podmioty gospodarcze (producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora) uczestniczące w udostępnianiu wyrobów oraz na przedsiębiorców będących użytkownikami wyrobów.

Maksymalna wysokość kary: do 30 000 zł.

Kary pieniężne nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji administracyjnej.

  1. Kary pieniężne za niedopełnianie przez dostawców i sprzedawców obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego.
    Wysokość kary: od jednokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Kara pieniężna za uniemożliwianie lub utrudnianie Prezesowi UKE przeprowadzenia kontroli.
Wysokość kary: od jednokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Kara pieniężna za niewykonanie przez dostawcę lub sprzedawcę decyzji Prezesa UKE.
Wysokość kary: od dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Kary pieniężne nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji administracyjnej. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 11:36