Wyniki naborów

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 8 marca 2018 r.

  19 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 8 marca 2018 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. nakładania obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 3 marca 2018 r.

  19 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 3 marca 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia postępowań interwencyjnych z zakresu telekomunikacji i poczty oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji konsumentów w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 10 marca 2018 r.

  19 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 10 marca 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. analiz danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji infrastruktury oraz wspierania procesu inwentaryzacji - na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjne

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 13 lutego 2018 r.

  17 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych, a także kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 20 lutego 2018 r.

  17 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli telekomunikacyjnych i pocztowych w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Siemianowicach Śląskich

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 14 marca 2018 r.

  13 kwiecień 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 14 marca 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. ofert ramowych i kosztów w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego.