Wyniki naborów

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2018 r.

  22 czerwiec 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych, a także kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 • Informacja o wyniku naboru na opublikowanego w dniu 30 maja 2018 r.

  21 czerwiec 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. przygotowywania analiz i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Rynku Pocztowego

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 24 maja 2018 r.

  18 czerwiec 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wspierania pracowników delegatur w obszarze nadzoru rynku w Wydziale Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli, opublikowany w dniu 24 maja 2018