Wyniki naborów

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego 3 września 2018 r.

  12 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego 3 września 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydzaile Kontroli w Delegaturze w Gdyni (OGD/WK/3)

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

  10 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Departamencie Kontroli.

 • Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

  09 październik 2018

  Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2018 r.

  08 październik 2018

  Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2018 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. weryfikacji spełniania hurtowych warunków dostępu przez beneficjentów POPC w Departamencie Regulacji (DR/WPS/4a)