Wyniki naborów

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 6 marca 2018 r.

  25 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty, a także kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń oraz kontroli wyrobów wykorzystujących energię w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Zielonej Górze.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 marca 2018 r.

  23 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego ds. pomocy prawnej w II Wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym, opublikowany w dniu 28 marca 2018 r.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 marca 2018 r.

  22 maj 2018

  Informacja o wyniku naboruna stanowisko specjalisty ds. naliczania opłat pobieranych przez Urząd oraz egzekucji należności Skarbu Państwa w Wydziale Naliczania i Windykacji w Biurze Finansów i Budżetu, nabór na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej, opublikowany w dniu 28 marca 2018 r.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 marca 2018 r.

  22 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Krakowie, opublikowanego w dniu 28 marca 2018 r.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 1 marca 2018 r.

  22 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 1 marca 2018 r. na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Analiz Telekomunikacyjnych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 11 kwietnia 2018 r.

  19 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez UKE niektórych zadań związanych z realizacją I osi Priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Zespole POPC Północ w Departamencie Kontroli