Wyniki naborów

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

  16 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalistz ds. ofert ramowych i kosztów w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Regulacji (DR/WORK/3)

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 25 sierpnia 2018 r.

  16 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia postępowań interwencyjnych z zakresu telekomunikacji i poczty oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji konsumentów w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Łodzi (OLD/WSK/3)

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego 3 września 2018 r.

  12 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru opublikowanego 3 września 2018 r. na stanowisko specjalisty ds. kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydzaile Kontroli w Delegaturze w Gdyni (OGD/WK/3)

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

  10 październik 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Departamencie Kontroli.

 • Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

  09 październik 2018

  Informacja o wynikach naboru opublikowanego w dniu 28 sierpnia 2018 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020