Bezpieczeństwo

 • Powierzenie obowiązku zapewnienia uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych warunków dostępu i utrwalania

  11 grudzień 2017

  Tylko pod pewnymi warunkami można powierzyć innemu przedsiębiorcy zapewnienie uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych warunków dostępu i utrwalania w zakresie świadczonych usług.

 • Ochrona przez ransomware

  24 listopad 2017

  Prezes UKE, korzystając z zaleceń European Cybercrime Centre, przypomina o potrzebie stosowania minimalnych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze środków komunikacji elektronicznej.

 • Wytyczne techniczne w sprawie środków bezpieczeństwa

  24 listopad 2017

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postrzegając swoją rolę w propagowaniu efektywnych środków dla zwiększenia bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych stosowanych przez ich dostawców publikuje, opracowane przez ekspertów technicznych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

 • Stanowisko Prezesa UKE

  24 listopad 2017

  Nieodpłatny dostęp do Internetu a obowiązki w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych.

 • Plany działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

  24 listopad 2017

  Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych

 • Plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

  24 listopad 2017

  Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1907), przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.