Dostęp do infrastruktury

  • Decyzja Prezesa UKE dla Protonet Sileman

    10 sierpień 2018

    2 lipca br. Prezes UKE wydał decyzję zastępującą umowę o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

  • Decyzja Prezesa UKE dla GIGA KOMPUTER

    28 maj 2018

    16 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.1.2017.49 ustalającą warunki dostępu dla GIGA KOMPUTER Ilona Skupień do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w gminach Tczów, Lipsko i Zwoleń oraz w Pionkach