Dostęp do infrastruktury

 • Decyzje dla Orange Polska S.A. zmieniające warunki dostępu do kanalizacji kablowej

  07 stycznia 2021

  10 grudnia 2020 r. Prezes UKE wydał decyzje nr DR.WIT.6174.2.2020.34 oraz DR.WIT.6174.3.2020.26 zmieniające umowy ramowe dotyczące kanalizacji kablowej łączące Orange Polska S.A i  GVT sp. z o. o. oraz Orange Polska S.A. i Point sp. z o. o.

 • Decyzja dla Orange Polska S.A. w zakresie kabli w budynkach 

  15 grudnia 2020

  13 listopada br. Prezes UKE, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy zakończonej decyzją z 12 grudnia 2019 r., utrzymał w mocy decyzję z 12 grudnia 2019 r., określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla Orange Polska S.A.

 • Decyzja Prezesa UKE z 17 czerwca 2020 r. DR.WIT.6080.1.2019.29

  14 września 2020

  Decyzja Prezesa UKE z dnia 17 czerwca 2020 r. DR.WIT.6080.1.2019.29 ustalającą warunki dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach w miejscowości Kamionek.

 • Decyzja Prezesa UKE z 17 czerwca 2020 r. DHRT.WIT.6080.1.2017

  14 września 2020

  Decyzja Prezesa UKE z dnia 17 czerwca 2020 r. DHRT.WIT.6080.1.2017.47 ustalającą warunki dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach we Włoszczowie

 • Decyzje dla 6 OA w zakresie kabli w budynkach

  28 stycznia 2020

  22 stycznia br. Prezes UKE, w wyniku ponownego rozpoznania spraw zakończonych decyzjami z dnia 13 maja 2019 r., wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla 6 OA (przedsiębiorców telekomunikacyjnych)

 • Decyzja Prezesa UKE DR.WIT.6082.6.2019.51 dla Orange Polska S.A.

  24 stycznia 2020

  12 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6082.6.2019.51 określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.