Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.8.2022.46

14 kwietnia br. Prezes UKE wydał decyzję nr DR.WIT.6174.8.2022.46 w przedmiocie zmiany umowy ramowej dzierżawy konstrukcji wsporczych nr 07/RM/2016 (CRU 274/2016) z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7 września 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 listopada 2021 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, zawartej pomiędzy NETFALA Mariusz Chmielewski a PGE Dystrybucja S.A.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.04.2023 12:20