Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji 2019

  • Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez powiat konecki

    30 sierpnia 2019

    Zgodnie z art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) Prezes UKE ogłasza informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez powiat konecki.