Zestawienie stanu regulacji rynków właściwych

Rynki detaliczne

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów

1/2003
1/2007

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

2/2003
1/2007

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów
 

3/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów

4/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

5/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

6/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie

7/2003

Decyzja 12 maja 2014

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

Rynki hurtowe

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

WLR

8/2003
2/2007

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych

FTR

9/2003
3/2007
1/2014

Ostatnia decyzja z 26 października 2011 – PTC, pozostałe kilkadziesiąt decyzji z lat 2007-2009

31 operatorów (uwzględniając przejęcia spółek)

 

świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

10/2003

Decyzja 6 marca 2009

 

Deregulacja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

LLU

11/2003

4/2007
3a/2014

Decyzja 30 grudnia 2010

Orange Polska S.A.

 

hurtowy rynek usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego

BSA

12/2003
5/2007

3b/2014

Decyzja i postanowienie 7 października 2014

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

hurtowy rynek dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji (dawniej: dzierżawa odcinków zakończeń łączy)

13/2003
6/2007 

4/2014

Decyzja regulacyjna dla dostępu do 2Mb/s włącznie
i Postanowienie stwierdzające skuteczną konkurencję dla dostępu powyżej 2Mb/s z 16 września 2015

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy

14/2003

Decyzja uchylająca obowiązki 16 września 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

15/2003

Postanowienie 29 lipca 2011

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach telefonii komórkowej

MTR

16/2003
7/2007 

2/2014

Decyzje z 14 grudnia 2012

Aero2 sp. z o.o.

Mobyland sp. z o.o.

CenterNet S.A.

P4 sp. z o.o.

Polkomtel sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Aero2 przejęła spółki Mobyland i CenterNet wraz z ich prawami i obowiązkami

świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

17/2003

Postanowienie 27 marca 2007

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych  w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym

świadczenie usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym

18/2003

Decyzje z dnia 17 stycznia 2018 r.

EmiTel S.A.

 

 

świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

SMS

----

Decyzje z 31 stycznia 2017

Orange Polska S.A.

Polkomtel sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A.

P4 sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat S.A.

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek spoza Zalecenia

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 31.10.18 10:51
Aktualizacja informacji: 31.10.18 10:51

Informacja o prowadzonych przez Prezesa UKE analizach rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych.

Analizy rynków detalicznych:

Rynek 1 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów.

Rynek 2 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 3 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

Rynek 4 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

Rynek 5 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 6 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 7 - świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie.

Analizy rynków hurtowych:

(w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych koniecznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych)

Rynek 3a/2014

Rynek 3b/2014

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (10.01.2019 r.)

Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (27.02.2019 r.)

Notyfikacja projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (25.04.2019 r.)

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (05.09.2019 r.)

Rynek 4/2014

Rynek 5/2007 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego

Rynek 8 - świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rynek 9 - świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych.

 

Rynek 10 - świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rynek 11/2003 - świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych.

Rynek 4/2007 - rynek świadczenia usług hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji.

Rynek 12/2003 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych.

Rynek 13 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy.

Rynek 14 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy.

Rynek 15 - świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynek 16(7) - świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynku 17 - świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynek 18 - świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym.

Rynek peeringu IP - świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu peering.

Rynek tranzytu IP – świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu tranzyt.

Rynek zakańczania SMS - świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 09.09.19 14:54
Aktualizacja informacji: 09.09.19 14:54