Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o wnioskach o rezerwacje

Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w niniejszym miejscu publikowane są informacje o  wpłynięciu wniosków o rezerwację częstotliwości z dostępnego zasobu częstotliwości.

Informacja publikowana jest w postaci tabeli stanowiącej załącznik niniejszego artykułu.

 

Podmioty zainteresowane rezerwacją przedmiotowych częstotliwości ujętych w opublikowanym wykazie, w terminie 14 dni od dnia jego publikacji mogą wystąpić z wnioskiem  rezerwację częstotliwości.

Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zostanie złożony wniosek o rezerwację częstotliwości, którego uwzględnienie spowoduje przekroczenie dostępnego zasobu częstotliwości, oznacza to brak dostatecznego zasobu częstotliwości.

Do wniosku o rezerwacje częstotliwości należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 100 zł, określonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), której obowiązek zapłaty powstaje stosownie do. 6 ust 1, pkt 1 ustawy z chwilą  złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości.

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
00-056 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

SWIFT CODE: CITIPLPX

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matulka
Osoba publikująca informację: Mirosław Izdebski
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 17.01.2020 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2024 09:51