Informacja o wnioskach o rezerwacje

Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w niniejszym miejscu publikowane są informacje o  wpłynięciu wniosków o rezerwację częstotliwości z dostępnego zasobu częstotliwości.

Informacja publikowana jest w postaci tabeli stanowiącej załącznik niniejszego artykułu.

 

Podmioty zainteresowane rezerwacją przedmiotowych częstotliwości ujętych w opublikowanym wykazie, w terminie 14 dni od dnia jego publikacji mogą wystąpić z wnioskiem  rezerwację częstotliwości.

Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zostanie złożony wniosek o rezerwację częstotliwości, którego uwzględnienie spowoduje przekroczenie dostępnego zasobu częstotliwości, oznacza to brak dostatecznego zasobu częstotliwości.

Do wniosku o rezerwacje częstotliwości należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 100 zł, określonej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.), której obowiązek zapłaty powstaje stosownie do. 6 ust 1, pkt 1 ustawy z chwilą  złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości.

 

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

54 1030 1508 0000 0005 5003 6045”

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Andżelika Matulka
Publikujący: Mirosław Izdebski
Publikacja informacji: 31.07.19 10:31
Aktualizacja informacji: 17.01.20 11:12