Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2018 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1954 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2018 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt (kwota 7 941 195,66 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2018 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej 
w szczegółowości dział, rozdział i paragraf (kwota 33 583 133,18 złotych). 

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2018 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 41 524 328,84 złotych.
Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2018 wynosi 19 089 064,70 złotych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.05.2019 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:58

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2017 r.

Informacja o kosztach poniesionych w 2017 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2017 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt (kwota 5 803 629,11 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2017 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, w szczegółowości dział, rozdział i paragraf (kwota 31 214 708,28 złotych).

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2017 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 37 018 337,39 złotych. Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2017 wynosi 18 771 150,16 złotych.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.05.2018 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 14:36

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2016 r.

Informacja o kosztach poniesionych w 2016 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji.

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1489 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2016 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 44 679 642,04 złotych.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2016 wynosi 18 759 296,25 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2016 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt.

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2016 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 11.12.2017 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 10:42