Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2023 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 34) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim oraz sumę wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej również w poprzednim roku budżetowym.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2023 r., związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji, zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. 1 Pt. Ich łączna wartość wyniosła  22 974 303,93 zł.

Tabela  nr 2 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji w roku 2023 w łącznej wysokości 56 221 700,12 zł.

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2023 r. w związku z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 79 196 004,05 zł.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2023 wyniosła 19 015 424,43 zł.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Uszko-Dudzińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.05.2024 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2024 09:54

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2022 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim oraz sumę wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej również w poprzednim roku budżetowym.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2022 r., związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji, zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. 1 Pt (kwota 20 392 796,53 zł).

Tabela  nr 2 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji w roku 2022 (kwota 46 994 435,45 zł).

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2022 r., związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 67 387 231,98 zł.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2022 wyniosła 19 593 454,85 zł.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Uszko-Dudzińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.05.2023 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2023 10:12

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2021 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim oraz sumę wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej również w poprzednim roku budżetowym.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2021 r., związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. 1 Pt (kwota 13 046 142,83 PLN).

Tabela  nr 2 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji w roku  2021 (kwota 42 625 808,29 PLN). Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2021 r., związanych
z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 55 671 951,12 PLN.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2021 wyniosła 20 939 044,34 PLN.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Uszko-Dudzińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.05.2022 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 14:57

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2020 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 576) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2020 r., związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. 1 Pt (kwota 17 037 969,95 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji w roku  2020 (kwota 33 246 286,35 złotych).

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2020 r., związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 50 284 256,30 złotych.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2020 wyniosła 18 911 840,95 złotych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Uszko-Dudzińska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.05.2021 08:39

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2019 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2019 r., związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt (kwota 8 631 158,31 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia zestawienie wydatków poniesionych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji za 2019 r. (kwota 38 804 652,32 złote).

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2019 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 47 435 810,63 złotych.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2019 wynosi 18 272 648,67 złotych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grażyna Zimowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.05.2020 16:22
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2020 16:55

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2018 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1954 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2018 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt (kwota 7 941 195,66 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2018 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej 
w szczegółowości dział, rozdział i paragraf (kwota 33 583 133,18 złotych). 

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2018 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 41 524 328,84 złotych.
Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2018 wynosi 19 089 064,70 złotych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.05.2019 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:58

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2017 r.

Informacja o kosztach poniesionych w 2017 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2017 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt (kwota 5 803 629,11 złotych).

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2017 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, w szczegółowości dział, rozdział i paragraf (kwota 31 214 708,28 złotych).

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2017 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 37 018 337,39 złotych. Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2017 wynosi 18 771 150,16 złotych.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.05.2018 14:36
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 14:36

Zestawienie kosztów poniesionych przez Prezesa UKE w 2016 r.

Informacja o kosztach poniesionych w 2016 r. przez Prezesa UKE w związku z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji.

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, dalej Pt (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1489 ze zm.) nałożyła na Prezesa UKE obowiązek corocznej publikacji na stronie podmiotowej BIP UKE, w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego, zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust 1 Pt, poniesionych w roku poprzednim.

Łączna wysokość kosztów poniesionych w 2016 roku, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji, o których mowa w art. 183 ustawy Pt wynosi 44 679 642,04 złotych.

Suma wpływów z rocznej opłaty telekomunikacyjnej pobranej przez UKE w roku 2016 wynosi 18 759 296,25 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

Tabela nr 1 przedstawia zestawienie kosztów poniesionych w 2016 r., z związanych z wykonywaniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w art. 183 ust. Pt.

Tabela  nr 2 przedstawia wszystkie poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu telekomunikacji w roku 2016 w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 11.12.2017 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 10:42