Obowiązek sprawozdawczy z art. 29 Megaustawy

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE sporządza inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

W celu prawidłowego przeprowadzenia ww. inwentaryzacji, obowiązek przekazania danych wskazanych w ustawie został skierowany do:

  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmiotów wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Sposób przekazania danych

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej).

Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS.

Termin przekazania danych

Dane według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego powinny zostać przekazane do dnia 31 marca bieżącego roku.

W przypadku trudności związanych z procesem inwentaryzacji, prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego w zakładce Kontakt Systemu SIIS.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 30.01.2020 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 11:17