Decyzje Prezesa UKE dla EmiTel

17 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzje dla rynków transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych (dawny rynek 18/2003).

Decyzje wyznaczają dwa odrębne rynki:

  • krajowy hurtowy rynek świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczenia treści radiofonicznych użytkownikom końcowym,
  • krajowy hurtowy rynek świadczenia usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczenia treści telewizyjnych użytkownikom końcowym.

Na obydwu rynkach operatorem SMP wyznaczony został EmiTel, na którego nałożono pełen zakres obowiązków regulacyjnych, w tym obowiązek kontroli cen oraz przedstawienia oferty ramowej. 

Działania podjęte przez UKE mają na celu wyeliminowanie problemów związanych z nadużywaniem znaczącej pozycji rynkowej przez EmiTel. 

Szczegółowe cele wprowadzonej regulacji to:

  • umożliwienie korzystania z infrastruktury EmiTel przez operatorów alternatywnych na przejrzystych warunkach,
  • ograniczenie możliwości różnicowania cen przez EmiTel w zależności od warunków konkurencyjnych na danym obszarze lokalnym,
  • ograniczenie możliwości stosowania negatywnych praktyk rynkowych typu margin squeeze i subsydiowania skrośnego przez EmiTel,
  • stworzenie operatorom alternatywnym warunków do przedstawienia kompleksowych ofert na nadawanie sygnału obejmującego obszar całego kraju, konkurencyjnych kosztowo wobec ofert EmiTel i odpowiadających potrzebom nadawców,
  • obniżenie opłat dla nadawców za nadawanie sygnału,
  • zapewnienie racjonalnych i uzasadnionych opłat za udostępnianie infrastruktury operatorom alternatywnym,
  • większa kontrola nad rynkiem istotnym z punktu widzenia zapewnienia ładu i ciągłości nadawania mediów RTV w Polsce.


Regulacja Prezesa UKE została również zaakceptowana przez Komisję Europejską oraz Prezesa UOKiK.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 22.01.18 07:27
Aktualizacja informacji: 19.01.18 11:44

Informacja o prowadzonych przez Prezesa UKE analizach rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych.

Analizy rynków detalicznych: 

Rynek 1 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 17.01.2012 r. - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna dla TP

- ogłoszenie o konsultacjach z 12.02.2007 r. - zastrzeżenia KE - wycofanie zastrzeżeń przez KE - wyniki konsultacjikomentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

ogłoszenie o konsultacjach z 13.10.2006 r. - wyniki konsultacji - weto KE - umorzenie postępowania

 

Rynek 2 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 17.01.2012 r. - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna dla TP

- ogłoszenie o konsultacjach z 30.05.2007 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 24.10.2006 r. - wyniki konsultacji - weto KE - umorzenie postępowania

Rynek 3 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 06.11.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 04.03.2014 r.

- Wyniki konsultacji dla rynków 3-6 z 20.11.2014 r.

- ogłoszenie o konsultacjach dla rynków 3-6 z 26.11.2014 r.

- projekty decyzji dla rynków 3-6 przesłane do KE z dnia 4.02.2015 r.  

- Projekty decyzji dla rynków 3 – 6 przekazane do UOKiK z dnia 5.03.2015 r. 

- Deregulacja detalicznych rynków świadczenia usługi połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynki 3-6/2003) z dnia 29.04.2015 r.

 

Rynek 4 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 06.11.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 04.03.2014 r.  

- Wyniki konsultacji dla rynków 3-6 z 20.11.2014 r.

- ogłoszenie o konsultacjach dla rynków 3-6 z 26.11.2014 r.

- Projekty decyzji dla rynków 3 – 6 przekazane do UOKiK z dnia 5.03.2015 r.

- Deregulacja detalicznych rynków świadczenia usługi połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynki 3-6/2003) z dnia 29.04.2015 r.

 

Rynek 5 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 06.11.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 04.03.2014 r.

- Wyniki konsultacji dla rynków 3-6 z 20.11.2014 r.

- ogłoszenie o konsultacjach dla rynków 3-6 z 26.11.2014 r.

- wyniki konsultacji dla rynków 3-6 z 3.02.2015 r.

- Projekty decyzji dla rynków 3 – 6 przekazane do UOKiK z dnia 5.03.2015 r.

- Deregulacja detalicznych rynków świadczenia usługi połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynki 3-6/2003) z dnia 29.04.2015 r.

 

Rynek 6 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

- ogłoszenie o konsultacjach z 06.11.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 04.03.2014 r.

- Wyniki konsultacji dla rynków 3-6 z 20.11.2014 r.

- ogłoszenie o konsultacjach dla rynków 3-6 z 26.11.2014 r.

- Projekty decyzji dla rynków 3 – 6 przekazane do UOKiK z dnia 5.03.2015 r.

- Deregulacja detalicznych rynków świadczenia usługi połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rynki 3-6/2003) z dnia 29.04.2015 r.

 

Rynek 7 - świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie.

- ogłoszenie o konsultacjach z 17.12.2013 r. - wyniki konsultacji - projekt decyzji do konsolidacji - projekt decyzji po konsolidacji - decyzja stwierdzająca skuteczną konkurencję (z 12.05.2014 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach z 30.11.2006 r. - wyniki konsultacji - decyzja regulacyjna

 

Analizy rynków hurtowych:

(w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych koniecznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych)

Rynek 3a/2014

- Notyfikacja projektów decyzji i w ramach postępowania konsolidacyjnego (22.08.2016)

- Wyniki konsultacji postanowienia dla rynku 3a/2014 (18.08.2016 r.)

- wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla hurtowego rynku lokalnego dostępu z stałej lokalizacji (18.08.2016 r.)

- ogłoszenie konsultacji ws. projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (7.03.2016 r.)

- wyniki konsultacji projektu decyzji w sprawie rynku właściwego jako hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (24.06.2016 r.)

- Wyniki konsultacji projektu postanowienia w sprawie hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (24.06.2016 r.)

- Ponowne postępowanie konsultacyjne projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (28.06.2016 r.)

 

Rynek 4/2014
- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji ws. hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie (20.03.2015 r.)

- ogłoszenie konsultacji projektu postanowienia ws. hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s (20.03.2015 r.)

- Wyniki konsultacji decyzji dla hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości do 2 Mb/s (27.05.2015)

- Wyniki konsultacji ws. hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s (27.05.2015)

Projekt decyzji dla hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s (2.06.2015 r.)

Projekt postanowienia dla hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s (2.06.2015 r.)

Projekt postanowienia Prezesa UKE dla rynku 4/2014 powyżej 2 Mb/s (16.07.2015 r.)

Projekt decyzji Prezesa UKE dla rynku 4/2014 do 2 Mb/s włącznie (16.07.2015 r.)

Prezes UKE podjął istotne decyzje na rynku usług dostępu wysokiej jakości

 

Rynek 5/2007 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego

- decyzja i postanowienie Prezesa UKE uwalniające rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach (07.10.2014 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji regulacyjnej (19.05.2014 r.) - wyniki konsultacji (03.07.2014 r.) - postępowanie konsolidacyjne (03.07.2014 r.) - decyzja komisji (04.08.2014 r.) - projekt przesłany do UOKiK (18.08.2014 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach projektu postanowienia (19.05.2014 r.) - wyniki konsultacji (03.07.2014 r.) - postępowanie konsolidacyjne (03.07.2014 r.) - decyzja komisji (04.08.2014 r.) - projekt przesłany do UOKiK (18.08.2014 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach (1.02.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - zalecenie KE

- ogłoszenie o konsultacjach (21.02.2011 r.) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach (27.07.2011 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE

 

Rynek 8 - świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- ogłoszenie o konsultacjach (19.11.2010 r.) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach (27.04.2006 r.) - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

   

Rynek 9 - świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych.

- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji dla PTC (18.05.2011 r.) - komentarz i stanowiska uczestników konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach- decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji dla Petrotela (11.06.2010 r.) - komentarz i stanowiska uczestników konsultacji  - projekt decyzji po konsultacjach

- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji dla IT (11.06.2010 r.) - komentarz i stanowiska uczestników konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach

- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji dla TP (27.03.2009) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjachzmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla UPC (31.10.2008 r.) - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna 

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla Vectra (14.05.2008 r.) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla PTC (25.03.2008 r.) - wyniki konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla ZMP Gdynia (25.03.2008 r.) -  wyniki konsultacji -decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla ASTER (21.03.2008 r.) -  wyniki konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla ST WIST (17.09.2007 r.) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla Multimedia Polska (24.05.2007 r.) - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach 6 projektów decyzji dla operatorów alternatywnych (10.05.2007 r.) - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzje regulacyjne

- ogłoszenie o konsultacjach 29 projektów decyzji dla operatorów alternatywnych (18.09.2006 r.) - opinia KE - wyniki konsultacji - projekty decyzji po konsultacjach - decyzje regulacyjne dla 22 operatorów - decyjzja dla Multimedia Polska-Południe

- ogłoszenie o konsultacjach projektu decyzji dla TP (27.04.2006 r.) - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacjidecyzja regulacyjna dla TP

  

Rynek 10 - świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- ogłoszenie konsultacji o zniesieniu obowiązków TP (14.11.2008 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt po konsultacjach - decyzja o zniesieniu obowiązków TP

- ogłoszenie konsultacji (11.07.2008 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt po konsultacjach - postanowienie o zamknięciu postępowania

- ogłoszenie konsultacji (18.04.2008 r.) - wyniki konsultacji - wątpliwości Komisji Europejskiej. 

- ogłoszenie o konsultacjach (z 17.09.2007 r.) - wyniki konsultacji

  

Rynek 11/2003 - świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych.

- ogłoszenie o konsultacjach z 21.06.2006 r. - wyniki konsultacji - decyzja regulacyjna dla TP

   

Rynek 4/2007 - rynek świadczenia usług hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji.

- ogłoszenie o konsultacjach z 29.09.2010 r. - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach - decyzja regulacyjna

  

Rynek 12/2003 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych.

- ogłoszenie o konsultacjach z 01.08.2006 r. - wyniki konsultacji - decyzja regulacyjna

  

Rynek 13 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy.

- ogłoszenie konsultacji (23.04.2008 r.) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach (z 19.07.2007 r.) - wyniki konsultacji -

- ogłoszenie o konsultacjach (z 13.10.2006 r.) - wyniki konsultacji - uwagi KE i konieczność zmiany projektu decyzji

  

Rynek 14 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy.

Deregulacja rynku dzierżawy łączy między węzłami sieci wykorzystywanych przez operatorów (r. 14/2003)

Projekt decyzji Prezesa UKE dla rynku 14/2003 (16.07.2015 r.)

Projekt decyzji dotyczącej krajowego rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy (2.06.2015 r.)

- Wyniki konsultacji decyzji dla rynku dzierżawy łączy niebędących zakończeniami łączy (27.05.2015 r.)

- ogłoszenie konsultacji projektu decyzji ws. rynku świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy z 20.03.2015 r.

- ogłoszenie konsultacji (14.05.2010 r.) - komentarz Prezesa UKE ze stanowiskami

- ogłoszenie postanowienia (08.09.2009 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt postanowienia po konsultacjach - decyjza regulacyjna - umorzenie postępowania                             

- ogłoszenie konsultacji (05.12.2008 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji (23.04.2008 r.) - wyniki konsultacji

- ogłoszenie o konsultacjach (z 19.07.2007 r.) - wyniki konsultacji - zastrzeżenia KE - wycofanie notyfikacji

 

Rynek 15 - świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

 - ogłoszenie o konsultacjach z 5.11.2010 r. - wyniki konsultacji - projekt postanowienia po konsultacjach - postanowienie

- ogłoszenie o konsultacjach z 27.04.2006 r. - wycofanie projektu przez UKEwyniki konsultacji 

- ogłoszenie o konsultacjach z 26.02.2008 r. - wyniki konsultacji - komentarz do konsultacji - postanowienie o zamknięciu postępowania

   

Rynek 16(7) - świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

ogłoszenie o konsultacjach dla Aero2 (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012) 

ogłoszenie o konsultacjach dla Centernet (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

ogłoszenie o konsultacjach dla Mobyland (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

- ogłoszenie o konsultacjach dla Polkomtela (12.08.2011 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach - ogłoszenie ponownych o konsultacjach (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

- ogłoszenie o konsultacjach dla PTK (12.08.2011 r.) - wyniki konsulatcji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach - ogłoszenie o ponownych konsultacjach (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

- ogłoszenie o konsultacjach dla PTC (12.08.2011 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach - ogłoszenie o ponownych konsultacjach (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

- ogłoszenie o konsultacjach dla P4 (12.08.2011 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach - ogłoszenie o ponownych konsultacjach (03.08.2012) - wyniki konsultacji - projekt decyzji po konsultacjach - decyzja regulacyjna (14.12.2012)

- ogłoszenie o konsultacjach dla Sferii (26.11.2010 r.) wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach (12.01.2011 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach dla Mobylandu (26.11.2010 r.) wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach (12.01.2011 r.) - decyzja regulacyjna (28.02.2011 r.)

- ogłoszenie o konsultacjach dla Cyfrowego Polsatu (26.11.2010 r.) wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach (12.01.2011 r.) - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach dla CenterNetu (26.11.2010 r.) wyniki konsultacji z komentarzem Prezesa UKE - projekt decyzji po konsultacjach (12.01.2011 r.) - decyzja regulacyjna (28.02.2011 r.)

- ogłoszenie konsultacji dla CenterNetu (30.11.2009 r.) 

- ogłoszenie konsultacji dla PTK Centertel (15.04.2009 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt decyzji po konsultacjach - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna dla PTK Centertel

- ogłoszenie konsultacji dla Polskiej Telefonii Cyfrowej (15.04.2009 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt decyzji po konsultacjach - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna dla PTC

- ogłoszenie konsultacji dla Polkomtel (15.04.2009 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt decyzji po konsultacjachzmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna dla Polkomtela

- ogłoszenie konsultacji dla Cyfrowego Polsatu (05.12.2008 r.) - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - projekt po konsultacjach - decyzja regulacyjna dla Cyfrowego Polsatu 

- ogłoszenie o konsultacjach dla P4 z 20.08.2008 r. - wyniki konsultacji i komentarz UKE - projekt po konsultacjachdecyzja regulacyjna dla P4  

- ogłoszenie o konsultacjach dla PTK Centertel z 27.04.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna dla PTK Centertel

- ogłoszenie o konsultacjach dla Polkomtela z 27.04.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna dla Polkomtela

- ogłoszenie o konsultacjach dla PTC z 27.04.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna dla PTC

  

Rynku 17 - świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

- ogłoszenie o konsultacjach z 13.10.2006 r. - wyniki konsultacji - postanowienie o występowaniu konkurencji

  

Rynek 18 - świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym.

- ogłoszenie o konsultacjach dla TP Emitel z dn. 1.03.2010 r. - komentarz do wyników konsultacji - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie o konsultacjach z 18.07.2006 r. - wyniki konsultacji - komentarz do wyników konsultacji - decyzja regulacyjna

   

Rynek peeringu IP - świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu peering.

- ogłoszenie o konsultacjach dla TP (27.11.2009 r.) - wyniki konsultacji -

   

Rynek tranzytu IP – świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu tranzyt.

- ogłoszenie o konsultacjach dla TP (27.11.2009 r.) - wyniki konsultacji

   

Rynek zakańczania SMS - świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

- wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji Prezesa UKE

- notyfikacja projektów decyzji Prezesa UKE

- zakończenie postępowania konsultacyjnego projektów 5 decyzji dla rynku zakańczania SMS

- konsultacje projektów decyzji deregulacyjnych dla rynków zakańczania SMS (30.06.2016 r.)

- ogłoszenie konsultacji dla PTK Centertel (13.07.2010) - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji dla Polkomtela (13.07.2010) - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji dla Polskiej Telefonii Cyfrowej  (13.07.2010) - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach  - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - zmodyfikowany  projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji dla P4 (13.07.2010) - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - zmodyfikowany projekt decyzji - decyzja regulacyjna

- ogłoszenie konsultacji dla Cyfrowego Polsatu (13.07.2010) - wyniki konsultacji - projekt po konsultacjach - wyniki konsultacji z komentarzem UKE - zmodyfikowany projekt decyzji  - decyzja regulacyjna 

- decyzje deregulacyjne dla rynku świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w sieciach telefonii ruchomej (01.02.2017)

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 22.01.18 07:27
Aktualizacja informacji: 12.12.17 13:52