Decyzje SMP 2018

  • Decyzje Prezesa UKE dla EmiTel

    19 styczeń 2018

    17 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzje dla rynków transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych (dawny rynek 18/2003).