Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzje SMP 2022

  • Regulacja rynku MTR

    12 stycznia 2022

    W dniu 30 grudnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonej analizy i zakończonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał nowe decyzje regulacyjne dla czterech operatorów infrastrukturalnych sieci ruchomej (MNO) dotyczące rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach tych operatorów (MTR):