Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Regulacja rynku MTR

W dniu 30 grudnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonej analizy i zakończonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał nowe decyzje regulacyjne dla czterech operatorów infrastrukturalnych sieci ruchomej (MNO) dotyczące rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach tych operatorów (MTR):

  • Orange Polska S.A.
  • P4 sp. z o.o.
  • Polkomtel sp. z o.o.
  • T-Mobile Polska S.A.

Poprzednia regulacja tego rynku miała miejsce w 2012 r., kiedy to Prezes UKE ustalił symetryczną stawkę MTR pomiędzy wszystkimi operatorami MNO w Polsce. W związku z wejściem w życie w 2021 r. aktu delegowanego (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r.) ustalającego ogólnounijne maksymalne stawki MTR, Prezes UKE w obecnej regulacji odstąpił od nakładania obowiązków kosztowych, natomiast z uwagi na możliwe problemy z utrudnianiem dostępu, zastosował wobec wymienionych operatorów obowiązki dostępu, niedyskryminacji oraz publikacji informacji. Zarówno Komisja Europejska, jak i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaakceptowali wydaną regulację bez zastrzeżeń.

W przypadku Aero 2 sp. z o.o., z uwagi na przejęcie tej spółki przez Polkomtel sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2021 r., Prezes UKE umorzył postępowanie regulacyjne.

Treść rozstrzygnięć znajduje się w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.01.2022 10:40