Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - sprawa nr BAK.WZP.26.33.2018

  15 październik 2018

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa numer: BAK.WZP.26.33.2018.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BAK.WZP.26.6.2018.20

  12 październik 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego dotyczącego wykonania usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb Urzędu.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BAK.WZP.26.6.2018.19

  12 październik 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji macierz Netapp FAS 2554, rozbudowy macierzy Netapp FAS 8040 oraz wykonania usługi przeniesienia macierzy backup i biblioteki taśmowej z Centrali UKE do ośrodka w Boruczy.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BAK.WZP.26.6.2018.18

  10 październik 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na dostarczenie co najmniej 4 baz danych, wraz z raportami stworzonymi na ich podstawie, w zakresie rozwoju następujących rynków na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, Internetu mobilnego i usług dodanych, płatnej telewizji oraz przetwarzania danych w chmurze.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.33.2018

  08 październik 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych - na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa nr: BAK.WZP.26.33.2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.65

  04 październik 2018

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów systemu wczesnej detekcji dymu ASD oraz systemu SUG.