Zamówienia publiczne 2018

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.17

  20 kwiecień 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie opracowania analizy wpływu rozwoju sieci światłowodowych na korzyści społeczno-ekonomiczne w ujęciu globalnym i lokalnym.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.16.2018

  19 kwiecień 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie konsumenckie oraz analizę zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.16

  19 kwiecień 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych agregowanych do obszarów statystycznych lub punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg granic tych obszarów.

 • Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.3

  18 kwiecień 2018

  Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na na realizację przeglądu mechanicznego 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.15

  18 kwiecień 2018

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.14

  12 kwiecień 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia jednolitej relacyjnej bazy infrastruktury i usług telekomunikacyjnych aktualnej na 31 grudnia 2017 r., przechowującej pełną historię zmian atrybutów od roku 2011.