Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zamówienia publiczne 2023

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Utrzymanie systemu P-WID.

  28 grudnia 2023

  Zamówienie w trybie z wolnej ręki na utrzymanie systemu P-WID - nr sprawy BA.WZP.26.43.2023

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.40.2023

  27 grudnia 2023

  Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, wydłużenie gwarancji i wsparcia na oprogramowanie oraz sprzęt sieciowy, posiadany przez Zamawiającego - niezbędne do prawidłowego działania systemów informatycznych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.35.2023

  13 listopada 2023

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i modyfikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów – ESOD, wdrożonego systemu obiegu dokumentów u Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zrealizowany w ramach projektu pn. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” nr POPC.04.01.01-00- 0073/22.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.38.2023

  10 listopada 2023

  1. Przedmiotem zamówienia jest wydłużenie wsparcia, subskrypcji na oprogramowanie używane przez Zamawiającego - niezbędnego do prawidłowego działania systemów informatycznych oraz do zabezpieczenia wszystkich systemów i stacji roboczych przed cyberzagrożeniami. 2. Zamówienie zostało podzielone na 8 (słownie: osiem) zadań (części).

 • Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.39.2023

  07 listopada 2023

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych rozbudowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.36.2023

  02 listopada 2023

  Świadczenie usług utrzymania, usług serwisu, usług gwarancji, usług wdrożeniowych i usług rozwoju Systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) wraz z dostawą, instalacją, skonfigurowaniem, uruchomieniem i integracją sprzętu i oprogramowania z Aplikacją PLI CBD i Infrastrukturą Informatyczną PLI CBD