Zamówienia publiczne 2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.41.2017

  22 grudnia 2017

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” – numer sprawy BAK.WZP.26.41.2017

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.38.2017

  20 grudnia 2017

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa BAK.WZP.26.38.2017

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.35.2017

  14 grudnia 2017

  „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków”

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.39.2017

  12 grudnia 2017

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” – numer sprawy BAK.WZP.26.39.2017

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.29.2017

  11 grudnia 2017

  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 i 2019 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” – sprawa BAK.WZP.26.29.2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.38.2017

  11 grudnia 2017

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa BAK.WZP.26.38.2017