Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zamówienia publiczne 2018

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.43.2018

  17 grudnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów”

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - sprawa nr BAK.WZP.26.38.2018

  17 grudnia 2018

  Informacja o udzieleniu zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”- sprawa nr: BAK.WZP.26.38.2018.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.44.2018

  17 grudnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków"

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.46.2018

  17 grudnia 2018

  Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.45.2018.

  12 grudnia 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 1 sztuki pojazdu typu „Bus” do przewozu osób”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.45.2018.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.29

  12 grudnia 2018

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Usługę utrzymania, wsparcia i aktualizacji Narzędzia Pomiarowo-Kontrolnego (w skrócie Narzędzia lub NPK) do pomiaru jakości usługi dostępu do internetu”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.29.