Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.46.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykupienie od producenta systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix” - sprawa nr: BAK.WZP.26.46.2018.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana została w załączonym poniżej pliku. 

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 17.12.18 14:10
Aktualizacja informacji: 17.12.18 14:47