Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (RJST) stanowi:

  • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1648) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 884);
  • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - organem prowadzącym rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE;
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 809).
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Siejak
Osoba publikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 30.12.2019 08:04
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2022 08:51

Rejestr JST

Aktualny (na dzień 31.05.2024 r.) rejestr jednostek samorządu terytorialnego dostępny jest w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marta Laskus
Osoba publikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Osoba modyfikująca informację: Marta Laskus
Data publikacji: 31.12.2019 07:57
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2024 11:31