Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Aktualny (na dzień 30.03.2018 r.) rejestr jednostek samorządu terytorialnego (Rejestr JST) dostępny jest w załączonym pliku.


Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (rejestru JST) stanowi:

  • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017 r. poz. 1907) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062);
  • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - organem prowadzącym rejestr JST wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE;

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz.U. 2013 poz. 1174

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 30.03.18 10:44
Aktualizacja informacji: 30.03.18 10:44