Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ocena pracowników Urzędu

Realizując obowiązek wynikający z art. 14a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), informujemy o możliwości dokonania przez stronę oceny działania UKE, w tym jego pracowników.

Formularz umożliwiający dokonanie oceny dostępny jest tutaj.

Ocenę można składać:
• osobiście w Kancelarii Głównej UKE, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub w siedzibie Delegatury UKE od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15; 
• listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub na adres Delegatury UKE; 
• w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych UKE albo elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 19.06.2018 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018 11:18