Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Urzędu

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Urzędu

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przyjmuje Pan Zbigniew Zieliński, Dyrektor Generalny UKE. Przyjęcia odbywają się w środy w godzinach 15:30-16:30 w siedzibie Urzędu przy ul. Giełdowa 7/9 w Warszawie (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną pod numerem: 22 53 49 583).

Ponadto informujemy, że w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu przyjmują także pracownicy Biura Dyrektora Generalnego UKE.

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Urzędu przy ul. Giełdowa 7/9 w Warszawie w poniższych terminach:

  • w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00,
  • w czwartki w godzinach 15:00-17:00,
  • w piątki w godzinach 13:00-15:00,

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną pod numerem: 22 53 49 355.

Wszystkie skargi i wnioski kierowane do Urzędu pocztą lub drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi i wnioski przesyłane drogą pocztową należy kierować na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 WARSZAWA

lub faksem: 22 53 49 162 albo pocztą elektroniczną: 

W Delegaturach Urzędu Komunikacji Elektronicznej interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu przyjmuje Dyrektor właściwej Delegatury.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jakub Słodki
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.03.2019 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2021 15:25