Oferty ramowe

  • Konsolidacja projektu decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

    15 luty 2018

    Prezes UKE w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA).