Oferty ramowe 2018

 • Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

  04 lipiec 2018

  13 kwietnia 2018 r. Prezes UKE zwrócił się do operatorów o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy, zawierających informacje o opłatach za usługi na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, na warunkach komercyjnych, pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange

  25 maj 2018

  25 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez zmianę opłaty za Usługę WLR (hurtowy dostęp do sieci Orange).

 • Modyfikacja oferty spółki Infratel – operator infrastrukturalny sp. z o.o.

  18 maj 2018

  Modyfikacja oferty spółki Infratel – operator infrastrukturalny sp. z o.o. – operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. łódzkim (Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna).

 • Modyfikacja oferty spółki KBTO sp. z o.o. – operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim

  09 maj 2018

  30 kwietnia 2018 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Oferty ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu »Internet dla Mazowsza«” (Oferta ramowa) w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe.

 • Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. - zatwierdzenie zmiany

  20 kwiecień 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy, wydał 11 kwietnia 2018 r. decyzję zmieniającą Ofertę HQA.

 • Oferta ramowa SOR

  27 marzec 2018

  Prezes UKE publikuje tekst ujednolicony Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A.