Oferty ramowe 2018

 • Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. - zatwierdzenie zmiany

  20 kwiecień 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy, wydał 11 kwietnia 2018 r. decyzję zmieniającą Ofertę HQA.

 • Oferta ramowa SOR

  27 marzec 2018

  Prezes UKE publikuje tekst ujednolicony Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A.

 • Konsolidacja projektu decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

  15 luty 2018

  Prezes UKE w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA).