Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2021

  • Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

    11 marca 2021

    Beneficjenci pomocy publicznej są obowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych oraz stosowania zatwierdzonych przez Prezesa UKE opłat z tytułu tego dostępu.