Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2020

 • Zmiana Oferty SOR

  06 listopada 2020

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR

 • Zmiana Oferty SOR

  06 listopada 2020

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR.

 • Modyfikacja oferty spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o

  29 września 2020

  22 września 2020 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Umowy ramowej operatora infrastruktury Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Umowa ramowa) w zakresie opłat.

 • Modyfikacja oferty OLMAN - operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. warmińsko-mazurskim

  31 sierpnia 2020

  Modyfikacja oferty OLMAN (Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Szerokopasmową)- operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. warmińsko-mazurskim.

 • Zobowiązanie do przygotowania zmiany Oferty SOR

  14 stycznia 2020

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Leon sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, wydał w dniu 24 grudnia 2019 r. decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL)do przygotowania zmiany Oferty SOR, w zakresie oferowania punktów styku sieci w technologii IP/SIP.