Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2020

  • Zobowiązanie do przygotowania zmiany Oferty SOR

    14 stycznia 2020

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Leon sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, wydał w dniu 24 grudnia 2019 r. decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL)do przygotowania zmiany Oferty SOR, w zakresie oferowania punktów styku sieci w technologii IP/SIP.