Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2020

  • Zmiana Oferty SOR

    06 listopada 2020

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR

  • Zmiana Oferty SOR

    06 listopada 2020

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), 23 października 2020 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR.