Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2018

 • Modyfikacja oferty spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o

  17 grudnia 2018

  7 grudnia 2018 r. Prezes UKE zatwierdził zmiany „Umowy ramowej operatora infrastruktury Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Umowa ramowa).

 • Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR

  31 października 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Netii S.A., wydał decyzję o odmowie zobowiązania Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR.

 • Zmiana Oferty SOR

  16 października 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), 8 października 2018 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR poprzez wykreślenie opłaty za usługę przeniesienia numeru.

 • Zmiana Oferty SOR

  01 października 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), 25 września 2018 r. wydał decyzję w sprawie zmiany Oferty SOR poprzez obniżenie wysokości opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS.

 • Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

  04 lipca 2018

  13 kwietnia 2018 r. Prezes UKE zwrócił się do operatorów o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy, zawierających informacje o opłatach za usługi na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, na warunkach komercyjnych, pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange

  25 maja 2018

  25 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez zmianę opłaty za Usługę WLR (hurtowy dostęp do sieci Orange).