Odmowa zobowiązania do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Netii S.A., wydał decyzję o odmowie zobowiązania Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR polegającej na rozdzieleniu pozycji cennikowej za uruchomienie usługi w technologii światłowodowej xPON (FTTH) na dwie alternatywne usługi:
- uruchomienie usługi na łączu aktywnym oraz
- uruchomienie usługi na łączu nieaktywnym.

Prezes UKE nie uwzględnił stanowiska Netii S.A. prezentowanego w toku postępowania administracyjnego uznając, że z uwagi na niską penetrację usługami realizowanymi w  technologii światłowodowej, zarówno na rynku detalicznym jak i przede wszystkim hurtowym, rozdzielenie opłaty byłoby niekorzystne dla dalszego rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji światłowodowych. Dodatkowo, po analizie ofert detalicznych największych przedsiębiorców na polskim rynku telekomunikacyjnym, Prezes UKE stwierdził, że nie występuje u nich podział opłaty za uruchomienie usługi w zależności od rodzaju łącza abonenckiego w technologii FTTH. Również operatorzy SMP z innych krajów Unii Europejskiej co do zasady nie stosują podziału na łącze aktywne i nieaktywne na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego.

Tym samym, zdaniem Prezesa UKE takie rozdzielenie byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego inwestowania w dziedzinie infrastruktury, rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz promocji nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. 
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 31.10.18 10:40
Aktualizacja informacji: 31.10.18 10:43