• Świadectwa amatorskie rozwiń element

  Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwo wydaje Prezes UKE po zdaniu egzaminu. Świadectwo obowiązuje tylko na terytorium Polski. Świadectwo jest bezterminowe.

  Więcej

 • Świadectwa lotnicze rozwiń element

  Obsługiwanie lotniczych urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwo wydajemy osobie, która zdała egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz złożyła do Prezesa UKE wniosek o wydanie świadectwa.

  Więcej

 • Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej rozwiń element

  Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych Świadectwo wydaje Prezes UKE.

  Więcej