Aktualności

 • Decyzja Prezesa UKE nakładająca karę na Tani Opał sp. z o.o.

  17 stycznia 2020

  Prezes UKE po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego wydał w dniu 31 października 2019 r. decyzję nakładającą na Tani Opał sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu karę pieniężną, w wysokości 500 tys. zł, za naruszenie art. 172 ust. 1 w związku z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.3.2020

  17 stycznia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE”

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.60.2019

  17 stycznia 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 listopada 2019 r.

  16 stycznia 2020

  Starszy specjalista ds. ofert ramowych i kosztów w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Regulacji.

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.2.2020

  16 stycznia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Organizację dwóch jednodniowych konferencji w Katowicach i Gdańsku dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia i zakwaterowaniem prelegentów”

 • Specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Bydgoszczy

  16 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.