Aktualności

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.219.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 62, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.218.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11-go Listopada 6, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.174.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11-go Listopada 4, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.132.2021, ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Postępu 17D, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Naczelnik Wydziału w Departmencie Spraw Zagranicznych

  23 października 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań Wydziału w zakresie współpracy Prezesa UKE z instytucjami UE oraz BEREC/IRG.

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ

  22 października 2021

  Prezes UKE zawiadamia o prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ.