Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Inspektor w Biurze Finansów

  26 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedziolana za realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z przyjętą przez Urząd polityką rachunkowości.

 • Starszy specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  25 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę kosztów usług telekomunikacyjnych oraz opracowywanie i analizę ekonomicznych modeli związanych z rynkiem telekomunikacyjnym.

 • Starszy specjalista w Biurze Informatyki

  25 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

 • Specjalista w Biurze Administracji

  20 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie departamentów i biur w zakresie obsługi sekretarskiej i bieżącej pracy.

 • Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

  19 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw dotyczących tworzenia przepisów wewnętrznych z zakresu organizacji pracy, a także opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE oraz prowadzenie ich ewidencji.

 • Specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Łodzi

  18 kwietnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków o interwencję z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Prowadzenie działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.