Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  • Główny specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

    16 stycznia 2019

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie zadań z zakresu: kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych, instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów pocztowych usług powszechnych oraz opłat za pocztowe usługi powszechne i regulaminów świadczenia tych usług.

  • Główny specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

    29 grudnia 2018

    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należy przygotowywanie analiz ekonomicznych i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych w szczególności analiz w zakresie kosztów i cen usług powszechnych.