Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Bydgoszczy

  16 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.

 • Specjalista w Departamencie Techniki

  09 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługa użytkowników systemu PLI CBD, udzielanie wyjaśnień przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w zakresie funkcjonowania systemu PLI CBD.

 • Starszy specjalista w Departamencie Regulacji

  09 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu prawnego ofert ramowych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego.

 • Starszy specjalista w Departamencie Kontroli

  08 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji

 • Starszy specjalista w Departamencie Częstotliwości

  04 stycznia 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wydawanie pozwoleń radiowych w służbach radiokomunikacyjnych: morskiej i żegludze śródlądowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji