Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Główny specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

  16 listopada 2019

  Realizowanie zadań związanych z obowiązkami operatora wyznaczonego w szczególności w zakresie: kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych, opłat za pocztowe usługi powszechne i regulaminów świadczenia tych usług,instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów pocztowych usług powszechnych.

 • Starszy specjalista w Departamencie Częstotliwości

  16 listopada 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wydawanie pozwoleń radiowych w służbach radiokomunikacyjnych: morskiej i żegugi śródladowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji

 • Starszy specjalista w Departamencie Kontroli

  15 listopada 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji

 • Specjalista w Delagaturze w Gdyni

  15 listopada 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej

 • Główny specjalista w Biurze Administracji

  14 listopada 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie ustawowych zadań związanych z organizacją służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.