Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Specjalista w Delegaturze w Siemianowicach Śląskich

  16 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków o interwencję dotyczących usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

 • Starszy specjalista w Biurze Informatyki

  16 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

 • Starszy specjalista w Departamencie Regulacji

  15 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu prawnego ofert ramowych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego przedkładanych przez operatora zobowiązanego do przedstawienia projektu oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego.

 • Główny specjalista w Biurze Administracji

  15 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz ustaniem stosunków pracy pracowników wyznaczonych komórek organizacyjnych Urzędu.

 • Specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Bydgoszczy

  09 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg/wniosków o interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, a także podnoszenie świadomości konsumentów usług telekomunikacyjnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne.

 • Starszy specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  06 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych.