Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Główny specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  24 marca 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych o infrastrukturze technicznej oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych) w zakresie danych gromadzonych w Punkcie Inforrmacyjnym ds. Telekomunikacji.

 • Starszy specjalista w Departamencie Kontroli

  17 marca 2020

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.

 • Specjalista w Departamencie nSpraw Zagranicznych

  14 marca 2020

  Osoba zatrudnona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację spraw związanych z organizacją wyjazdów służbowych poza granicami kraju pracowników Urzędu, organizowanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz innymi instytucjami zagranicznymi.