Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  • Starszy specjalista w Departamencie Częstotliwości

    16 października 2020

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla systemów typu punkt-punkt oraz systemów satelitarnych oraz wykonywanie analiz kompatybilnościowych, dobór kanałów radiowych i przydzielanie częstotliwości.

  • Starszy specjalista w Departamencie Kontroli

    15 października 2020

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.