Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Główny specjalista w Biurze Administracji

  11 października 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie ustawowych zadań związanych z organizacją służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

 • Specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie

  09 października 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.

 • Inspektor w Delegaturze w Opolu

  03 października 2019

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów decyzji i postanowień z zakresu telekomunikacji, radiokomunikacji oraz zwalczanie zakłóceń.

 • Główny specjalista w Departamencie Częstotliwości

  02 października 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjno – prawnej Departamentu.