Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Proces rekrutacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest centralnym urzędem administracji rządowej, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Zasada otwartego naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Zasada konkurencyjnego naboru oznacza, że w drodze przejrzystej i obiektywnej procedury zostaje wyłoniony kandydat najlepiej spełniający wymagania określone w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w UKE są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy znajdują się między innymi:

  1. elektronicznie za pośrednictwem przycisku ,,Aplikuj online'' w ogłoszeniu
  2. na adres pocztowy UKE

W UKE podczas naborów stosujemy następujące metody i techniki, które są dobierane każdorazowo do poszczególnych naborów:

  • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych,
  • test wiedzy,
  • test językowy,
  • zadanie praktyczne,
  • test kompetencyjny,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub drogą elektroniczną:

  • tel.: 22 53 49 489, 22 53 49 227, 22 53 49 124
  • e-mail: .

Informacja o ochronie danych osobowych: (link do dokumentu)

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Krakowiak
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.01.2020 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2024 11:37