Proces rekrutacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest centralnym urzędem administracji rządowej, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.).

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Zasada otwartego naboru oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Zasada konkurencyjnego naboru oznacza, że w drodze przejrzystej i obiektywnej procedury zostaje wyłoniony kandydat najlepiej spełniający wymagania określone w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w UKE są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE oraz na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy znajdują się między innymi:

• główne obowiązki,
• wymagania,
• wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych oraz dodatkowych,
• miejsce i termin składania dokumentów:

a) na adres pocztowy UKE
b) za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
c) pocztą elektroniczną na adres: .

W UKE podczas naborów stosujemy następujące metody i techniki, które są dobierane każdorazowo do poszczególnych naborów:

• sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
• test wiedzy
• test językowy
• zadanie praktyczne
• test kompetencyjny
• rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub drogą elektroniczną:

• tel.: 22 53 49 489, 22 53 49 227.
• e-mail:

Informacja o ochronie danych osobowych: (link do dokumentu)

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 26.07.18 15:24
Aktualizacja informacji: 26.07.18 15:24