Konsultacje decyzji dla rynków FTR

Informacja o rozpoczętych w dniu 19 grudnia 2018 r. konsultacjach projektów decyzji dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji wraz z projektami decyzji regulacyjnych znajduje się pod poniższym odnośnikiem:

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-decyzji-dla-rynkow-ftr,629.html

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 19.12.18 10:28
Aktualizacja informacji: 19.12.18 10:28

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.190

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.190 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE - dnia 30 stycznia 2019 r.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 30.01.19 15:05
Aktualizacja informacji: 30.01.19 15:05

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.26

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.26 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 30.01.19 15:08
Aktualizacja informacji: 30.01.19 15:08

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.191

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.191 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 30.01.19 15:09
Aktualizacja informacji: 30.01.19 15:09

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.27

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.27  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 30.01.19 15:10
Aktualizacja informacji: 30.01.19 15:10

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektów decyzji dla rynków FTR

Wyniki, przeprowadzonego w dniach 19 grudnia 2018 - 18 stycznia 2019 r., postępowania konsultacyjnego projektów decyzji częściowych dla rynków FTR (hurtowe rynki świadczenia usługi zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji) znajdują się pod poniższym odnośnikiem.

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/wyniki-postepowania-konsultacyjnego-projektow-decyzji-dla-rynkow-ftr,718.html

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 25.02.19 14:57
Aktualizacja informacji: 25.02.19 14:57

Postanowienie z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.232

Postanowieniem z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.232 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 06.03.19 15:30
Aktualizacja informacji: 06.03.19 15:30

Postanowienie z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.45

Postanowieniem z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.45 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 06.03.19 15:32
Aktualizacja informacji: 06.03.19 15:32

konsolidacja projektów decyzji dla rynków FTR

W dniu 28 marca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji dla rynków FTR.

link do informacji:

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/informacja-o-konsolidacji-projektow-rozstrzygniec-dotyczacych-rynkow-ftr,772.html

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 28.03.19 17:18
Aktualizacja informacji: 28.03.19 17:18

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków FTR (wszczęcie II etapu postępowania konsolidacyjnego)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji w Polsce.

Komisja Europejska w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydała decyzję, w której zgłosiła uwagi zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE oraz otworzyła II etap postępowania na podstawie art. 7a dyrektywy 2002/21/WE zmienionej dyrektywą 2009/140/WE.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 07.05.19 12:09
Aktualizacja informacji: 07.05.19 12:09

Postanowienie z 15 maja 2019 DHRT.SMP.6040.78.2018.236

Postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.236  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 15 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 15.05.19 14:43
Aktualizacja informacji: 15.05.19 14:43

Postanowienie z 15 maja 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.51

Postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.51 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 15 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 15.05.19 14:45
Aktualizacja informacji: 15.05.19 14:45

Postanowienie z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.240

Postanowieniem z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.240 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 25 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 25.06.19 16:04
Aktualizacja informacji: 25.06.19 16:04

Postanowienie z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.55

Postanowieniem z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.55 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 25 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 25.06.19 16:06
Aktualizacja informacji: 25.06.19 16:06

DHRT.SMP.6040.78.2018.242 - informacja o przekazaniu projektów decyzji do Prezesa UOKiK

Pismo z dnia 9 października 2019 r. informujące strony o przekazaniu w dniu 8 października 2019 r. Prezesowi UOKiK projektów decyzji celem zajęcia stanowiska.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 10 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 10.10.19 14:54
Aktualizacja informacji: 10.10.19 14:54

DHRT.SMP.6040.79.2018.58 - informacja o przekazaniu projektów decyzji do Prezesa UOKiK

Pismo z dnia 9 października 2019 r. informujące strony o przekazaniu w dniu 8 października 2019 r. Prezesowi UOKiK projektów decyzji celem zajęcia stanowiska.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 10 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 10.10.19 12:04
Aktualizacja informacji: 10.10.19 12:04

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR

Informacja o wynikach postępowania konsolidacyjnego projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR znajduje się pod poniższym odnośnikiem.

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/wyniki-konsolidacji-projektow-rozstrzygniec-dla-rynku-ftr,949.html

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Hubert Lenarczyk
Publikujący: Hubert Lenarczyk
Publikacja informacji: 10.10.19 15:56
Aktualizacja informacji: 10.10.19 15:56